สโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง เข้ามอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 สโมสรไลออนส์กรุงเทพ บัวหลวง นำโดยคุณซิว บ่วย นายยกสโมสรฯ และคณะเข้ามอบเงินบริจาคสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จำนวน 100,000.-บาท โดยมีคุณวลฺลภ ยุติธรรมดำรง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


    ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป