คุณวินิจ เลิศรัตนชัย นักศึกษาโครงการสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3 มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

19 กันยายน 2565 คุณวินิจ เลิศรัตนชัย นักศึกษาโครงการสื่อสุขภาพ รุ่นที่ 3 มอบเงินสบทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 300,000 บาท โดยมี พลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ชั้น 1 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป