คุณวารีวรรณ วรรัตนธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ มาเจสติค สกลนคร และบริษัทในเครือ ศรีสกล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 คุณวารีวรรณ วรรัตนธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ มาเจสติค สกลนคร และบริษัทในเครือ ศรีสกล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท แก่มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ สมทบทุนและจารึกชื่อในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ในโครงการ “ภัทรมหาราชานุสรณ์” สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล” เพื่อสนับสนุนการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยในศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ที่มีกำหนดจะเปิดให้บริการในธันวาคม พ.ศ. 2565 นี้ โดยมีโดยมี ผศ.นพ. ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมด้วย พันโท นพ. ผดุงชาญ นิวัฒน์ภูมินทร์ หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นพ. จอนาตัน ตั้งศรีวิมล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทศัลยแพทย์ (คุณหมอเจ้าของไข้) และนางกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

สานหัวใจสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล ร่วมสร้างเครื่องมือทางการแพทย์กับศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ศูนย์การแพทย์ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง ร่วมบริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ธนาคารทหารไทย 236-1-00491-0 หรือ ธนาคารกรุงเทพ 942-3-00099-2 *ลดหย่อนภาษีได้2เท่า
ติดต่อแจ้งขอรับใบเสร็จได้ทาง LINE มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ฯ ที่ >> https://lin.ee/4UEYhQ5PO
กรณีผู้บริจาคมีความประสงค์จารึกชื่อในอาคาร สามารถคลิกดูรายละเอียดรายการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ในอาคารศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคได้ทาง
http://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1373