ประธานบริษัท HIP BIOtech มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากาก KN 95 จำนวน 10,000 ชุด ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการควบคุมโรคโควิด-19

    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 คุณธนชาติ วรรณปรีดาพงษ์ ประธานบริษัท HIP BIOtech มอบชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 (ATK) จำนวน 10,000 ชุด และหน้ากาก KN 95 จำนวน  10,000 ชุด  มูลค่า 850,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในการควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคุณกฤติมา เบ็ญจวรรณ ผู้จัดการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

     ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป