ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคบูชา “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง สมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เนื่องในวโรกาส สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์หอพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์และทรงเททองหล่อพระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ มณฑลพิธี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ซึ่งทรงมีพระดำริโปรดให้จัดสร้างเป็นแห่งที่สอง อัญเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด ๔๐๐ เตียง เพื่อเป็นสถานที่ไว้เคารพสักการะบูชาของประชาชนผู้มาเข้ารับบริการ เป็นขวัญกำลังใจให้ปราศจากโรคภัยทั้งปวง

✨ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญบริจาคบูชา “พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์” พระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชาให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง สมทบทุนสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ใน ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ร่วมทำบุญบริจาคบูชา
“พระพุทธสิรินาคเภษัชยคุรุจุฬาภรณ์”
🔸พระบูชาขนาดหน้าตัก ๕.๗ นิ้ว บริจาคบูชา ๕๐,๐๐๐ บาท
🔸พระบูชาขนาดหน้าตัก ๓.๗ นิ้ว บริจาคบูชา ๓๐,๐๐๐ บาท
🔸พระกริ่งทองฐานทอง บริจาคบูชา ๔๐,๐๐๐ บาท
🔸พระกริ่งทองฐานเงิน บริจาคบูชา ๑๖,๐๐๐ บาท
🔸พระกริ่งเงินฐานเงิน บริจาคบูชา ๒,๒๐๐ บาท
🔸พระกริ่งเงินฐานบรอนซ์ บริจาคบูชา ๑,๖๐๐ บาท
🔸พระกริ่งบรอนซ์ฐานบรอนซ์ บริจาคบูชา ๖๐๐ บาท
🔸เหรียญโลหะสีเหลือง (Brass) บริจาคบูชา ๒๐๐ บาท
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
▶️ ธนาคารทหารไทยธนชาต เลขที่บัญชี ๒๓๖-๒-๑๔๗๕๙-๓
▶️ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี ๔๓๐-๐๓๕๐๘๐-๘
❇️ สำหรับพระกริ่งเงินฐานเงิน/พระกริ่งเงินฐานบรอนซ์/พระกริ่งบรอนซ์ฐานบรอนซ์/เหรียญโลหะสีเหลือง สามารถร่วมบริจาคและขอรับพระกริ่ง ผ่านทาง LINE MyShop เภษัชยคุรุจุฬาภรณ์ คลิก > https://shop.line.me/@750iupgc

🏥 ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งขึ้นจากพระปณิธานใน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ที่ทรงดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐาน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสร้างอาคารส่วนต่อขยายบริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และพระราชทานนามศูนย์การแพทย์แห่งใหม่นี้ว่า “ภัทรมหาราชานุสรณ์” อันมีความหมายว่า ที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่ง เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสืบสานแนวพระราชดำริในการนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย โดยโครงการศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะ ซอย ๕ เป็นสถาบันการแพทย์ตติยภูมิขนาดใหญ่ ๔๐๐ เตียง มุ่งบูรณาการศูนย์การรักษาเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด ศูนย์ภาพวินิจฉัยและร่วมรักษา ศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ ศูนย์ส่องกล้อง ฯลฯ เพื่อการตรวจวินิจฉัยและรักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงอย่างครบวงจร ตลอดจนการบริการทางการแพทย์ครบครันทั้งด้านอายุรกรรมเฉพาะทาง ศัลยกรรม สูติ-นรีเวชกรรม และกุมารเวชกรรม เพื่อเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพได้ครอบคลุมทุกโรคด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โครงการยังประกอบด้วย วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้ง พิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และอาคารหอพัก ในการเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนที่จะสร้างบัณฑิตทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่พร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญ และเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิตในสังคม โดยโครงการทั้งหมดมีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จและจะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นี้