การแพทย์และสาธารณสุข
ค้นหาจากช่วงเวลา

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพ พระราชทาน มอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย ณ จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 16 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยพลอากาศตรี นายแพทย์สันติ ศรีเสริมโภค รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี จำนวน 500 ชุด โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี นายกเทศมนตรีนครรังสิต และข้าราชการผู้แทนจังหวัดปทุมธานี เข้ารับมอบถุงยังชีพพระราชทาน และร่วมแจกจ่ายถึงยังชีพพระราชทานแก่ราษฏรผู้ประสบอุทกภัย ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญญบูรี คลองสองธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี สำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ทำให้มีน้ำท่วมพื้นที่ชั้นในของจังหวัดปทุมธานี จากปริมาณฝนตกหนัก มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ จำนวน 4 อำเภอ 14 […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ 3

15 กันยายน 2565 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 105 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กับ พื้นที่กลุ่มเป้าหมายตามมติสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งมีมติเห็นชอบให้จัดการอบรม เพื่อสร้างโอกาสแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ห่างไกล และกลุ่มประชาชนที่ต้องการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการดูแลสูงอายุและมีความต้องการผลิตนักบริบาลผู้สูงอายุ  ประกอบด้วย  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา  จังหวัดลําพูน  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33  และ อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี   โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57   และ อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ  ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์  อาสาสมัครดูแลงานผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดปทุมธานี  จำนวน 58 คน เพื่อพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้การดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน มุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้จากการเรียนรู้จากประสบการณ์ของบุคลากรวิชาชีพ สหวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติงานกับผู้สูงอายุโดยตรง (On the job training) และการรายงานปัญหาผู้สูงอายุรายบุคคล รวมถึง […]

หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 : หน่วยพยาบาลคลินิกการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเย็บเต้านมเทียม โดยคุณอินทิรา อิ่มจิตต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเต้านมเทียม จากบริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) มาสาธิตการเย็บเต้านมเทียมในโครงการ Sewing Cup Sewing Heart เย็บเต้ารวมใจ สู้ภัยมะเร็งเต้านม ปีที่ 16  ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์    ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะขอรับเต้านมเทียม สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 0-2576-6168 เวลา 08.00-16.00 น. (ในวันและเวลาราชการ)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน Sinopharm ซึ่งผู้รับอนุญาตนำหรือสั่งเข้าประเทศไทยโดย บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด เลขทะเบียนตำรับยาที่ ๖๗๖๐/๖๕

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

กิจกรรมรณรงค์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งและญาติ CRA Cancer Care Not Only High-Tech, But also High-Touch

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งและญาติCRA Cancer Care Not Only High-Tech, But also High-Touchศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา #เราพร้อมสู้เคียงข้างคุณ รักษาด้วยวิทยาการแพทย์ขั้นสูงตามมาตรฐานสากลควบคู่กับการดูแลชีวิตนำความหวังสู่หัวใจผู้ป่วยมะเร็ง ด้วยมาตรฐาน ESMO แห่งแรกในประเทศไทย 8 กันยายน 2565 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมเสวนาให้ความรู้และรณรงค์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งกลุ่มประคับประคองรวมถึงญาติและครอบครัวมีกำลังใจและมีแนวทางต่อสู้ต่อไปในอนาคต ภายใต้แนวคิด CRA Cancer Care Not Only High-Tech, But also High-Touch ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา #เราพร้อมสู้เคียงข้างคุณ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งและญาติ สืบสานพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ใน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมุ่งหวังให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นที่พึ่งในการช่วยเหลือประชาชนไทยให้พ้นจากทุกข์ภัยของโรคมะเร็ง ตลอดจนยกระดับการศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากลทัดเทียมนานาประเทศ ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาเป็นหนึ่งในศูนย์ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคมะเร็งครบทุกมิติ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ขั้นสูงที่ได้มาตรฐานในระดับสากล ที่แสดงถึงความ High […]

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย และงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา โรงพยาบาลยะลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรม “การตรวจนักอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา” รุ่นที่ ๑

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย และงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดยะลา โรงพยาบาลยะลา จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรฝึกอบรม “การตรวจนักอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา” รุ่นที่ ๑ จำนวน ๒๖ คน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในหน่วยงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา โดยมีศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรฯ เพื่อเป็นเกียรติแก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมในครั้งนี้  พร้อมด้วยแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะลา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมร่มประดู่ ชั้น ๗ โรงพยาบาลยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา การจัดฝึกหลักสูตรระยะสั้นการตรวจอัลตราซาวด์ทางสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รุ่นที่ ๑ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ซึ่งเป็นสาขาวิชาชีพที่ขาดแคลน และมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการในโรงพยาบาลทุกระดับ ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการดูแลอนามัยแม่และเด็กในหน่วยบริการปฐมภูมิ พัฒนาหลักสูตรโดยงานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสูตรประกอบด้วย ภาคทฤษฏี จำนวน ๒๒.๕ ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ จำนวน […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมกับทางรายการ#รายการสูงวัยวาไรตี้ และรายการคนสู้โรค สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ชวนผู้ชมร่วมกิจกรรม “สุขภาพดี ตอบโจทย์วัยเก๋า” ทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคมะเร็ง

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมจัดกิจกรรมกับทางรายการ#รายการสูงวัยวาไรตี้ และรายการคนสู้โรค สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ชวนผู้ชมร่วมกิจกรรม “สุขภาพดี ตอบโจทย์วัยเก๋า” ทำเมนูอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้ป่วยโรคมะเร็ง อบรมโดย • พญ.มรกต สุวรรณการ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก • คุณสุภานัน มากรัมย์ • คุณเพียงพิศ กมลผัน • คุณญาณี พุ่มเจริญ นักกำหนดอาหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สำหรับกิจกรรมนี้เข้าร่วมอบรมฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่าย!! พบกันในวันเสาร์ที่ 3 ก.ย.นี้ ที่สถานี ThaiPBSเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.00 น. ต้องรับการตรวจคัดกรองโควิดด้วย ATK. ก่อนเข้างาน ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ง่าย ๆ เพียงโทรมาที่เบอร์ 0-2790-2283 รับเพียง 30 ท่านเท่านั้น

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ 105 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ให้แก่กลุ่มนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

29  สิงหาคม 2565 : ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์พัฒนาความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์และภาคีเครือข่าย ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และโรงพยาบาลลำพูน จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริบาลผู้สูงอายุ 105 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดขึ้น ให้แก่กลุ่มนักเรียน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 48 พรรษา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายตามสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างโอกาส และพัฒนาส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะการดูแลผู้สูงอายุให้แก่ผู้เรียน  ได้มีโอกาสนำไปปรับใช้ให้เกิดการพัฒนาต่อยอดสร้างอาชีพ จนสามารถสร้างความเข็มแข็งให้แก่ชุมชนในท้องถิ่นได้ โดยมีวิทยากรเป็นแพทย์ พยาบาล และบุคลากรสหสาขาวิชาชีพ จาก ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลลำพูน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นธง จังหวัดลำพูน  ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้จากประสบการณ์และการฝึกปฏิบัติงานกับผู้ป่วย/ผู้สูงอายุโดยตรง  เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้ฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะไปสู่การปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ  โดยมีผู้ฝึกอบรมจำนวน ทั้งสิ้น 10 คน   สำหรับพิธีประกาศนียบัตรนักบริบาลผู้สูงอายุ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  105 ชั่วโมง รุ่นที่ 3  ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงฐิติมา ชินะโชติ รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วย แพทย์หญิงประนอม […]

ขอเชิญเข้าร่วมงาน CRA Cancer Care Not Only High-Tech, But also High-Touch เราพร้อมสู้เคียงข้างคุณ เนื่องในวัน World Hospice and Palliative Care Day 2022 และชมนิทรรศการความรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งและญาติ

📍หากคุณเป็นผู้ป่วยมะเร็ง หรือมีผู้ป่วยมะเร็งในครอบครัว🏩ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน CRA Cancer Care Not Only High-Tech, But also High-Touch #เราพร้อมสู้เคียงข้างคุณ เนื่องในวัน World Hospice and Palliative Care Day 2022 และชมนิทรรศการความรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยมะเร็งและญาติ ด้วยวิทยาการทางการแพทย์มาตรฐานสากล รับรองมาตรฐาน ESMO แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย📌ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 10:00 – 15:00 น. ณ บริเวณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์👉พบกับกิจกรรมเสวนาให้ความรู้ Not Only High-Tech, But also High-Touch : เทคโนโลยีการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและการดูแลหลังการสูญเสีย โดย แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา […]

ศูนย์ความร่วมมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเครือข่ายความร่วมมือบริการทางการแพทย์ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 12

24 สิงหาคม 2565 ศูนย์ความร่วมมือราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และโรงพยาบาลเครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข ประชุมเครือข่ายความร่วมมือบริการทางการแพทย์ระหว่าง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลเครือข่าย เขตสุขภาพที่ 12 บูรณาการความร่วมมือในการเพิ่มศักยภาพระบบบริการทางการแพทย์ด้านโรคมะเร็ง หัวใจและหลอดเลือด ส่องกล้องคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ อัลตราซาวด์ทางสูตินรีเวช และการดูแลผู้สูงอายุ ณ โรงพยาบาลยะลา และโรงพยาบาลหาดใหญ่

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดให้คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เข้าเฝ้า

22 สิงหาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทรงพระกรุณาโปรดให้ คณะกรรมการมูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ในพระอุปถัมภ์เข้าเฝ้า ณ ห้องเพชรครามราชวิทยาลัย อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ หลักสี่ เพื่อกราบทูลขอพระราชทานพระวินิจฉัยแนวทางการสรรหาบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์จากทั่วโลกในด้านการวิจัย รักษา หรือป้องกันโรคมะเร็งเป็นประจำทุกปี

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) จัดพิธีเปิดตัว Knowledge Board (ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์) เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดตัวหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Knowledge Board) เพื่อเพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนผู้ใช้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และบุคลากรเจ้าหน้าที่ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมุ่งเน้นการเข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว สอดคล้องต่อการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี คุณดนุชา ยินดีพิธ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แพทย์หญิงจอมธนา ศิริไพบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รองศาสตราจารย์นายแพทย์ปรีดา วาณิชยเศรษฐกุล หัวหน้าสายการแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นางดารณี พิพัฒนกุลชัย หัวหน้าสายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ นางสาวอินทิรา อยู่ยืน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาลด้านบริการและพัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้เกียรติร่วมพิธี ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถใช้บริการตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ที่บริเวณ OPD ชั้น 2 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

1 2 29