การแพทย์และสาธารณสุข
ค้นหาจากช่วงเวลา

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อ “ไวรัสตับอักเสบและมะเร็งลำไส้ใหญ่”แก่บุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

    17 มีนาคม 2566  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อ “ไวรัสตับอักเสบและมะเร็งลำไส้ใหญ่” บรรยายโดย ดร.นายแพทย์มนตรี  คุรุรัตน์สกุล แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ และเฉพาะทางด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่และส่องกล้องท่อน้ำดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบและมะเร็งลำไส้ใหญ่ แก่บุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 105 คน พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี และการออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์การกุศลจากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีคุณจุไรรัตน์ สินบรรจงจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านทรัพยากรบุคคล สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง 1  อาคารบริหารไปรษณีย์ไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อ ร่วมกับอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬาและราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ “Sports Medicine Intensive Day 2023” มุ่งสู่การยกระดับความรู้และทักษะงานเวชศาสตร์การกีฬาให้มีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดในการดูแลรักษาผู้ป่วย

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศูนย์กระดูกและกล้ามเนื้อ ร่วมกับอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา และราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ Sports medicine intensive Day 2023 (SMID 2023) ในหัวข้อ All about the Meniscus All about the Biceps เมื่อวันที่ 16–17 มีนาคม 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์บัญชา ชื่นชูจิตต์ ประธานอนุสาขาเวชศาสตร์การกีฬา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การกีฬาจากสถาบันต่าง ๆ มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่แพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมงานกว่า 150 ท่าน ณ CRA Hall ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ วิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นวิทยาการที่นานาประเทศให้ความสำคัญและเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งในการพัฒนานักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ นอกจากนี้ วิทยาศาสตร์การกีฬายังเป็นศาสตร์เพื่อการเรียนรู้และการส่งเสริมคุณภาพและการออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปอีกด้วย […]

ประชาสัมพันธ์ แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการ “จิตเวช” จากอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปยัง ชั้น 2 อายุรกรรม โซน B โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

📣 ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการ “จิตเวช” จากอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปยัง ชั้น 2 อายุรกรรม โซน B โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น. ⚠️ ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิม ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถนำใบนัดหมายของท่านมาติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ชั้น 2 อายุรกรรม โซน B โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง 🚙 Google map >>📍 https://goo.gl/maps/cZ2iGmGb9aSXbQ3QA——————————————————

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔

📣โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร” จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งมี 3 หน่วยงานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับคัดเลือกร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในการประชุมประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ดังนี้❇️ หน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในหัวข้อ “บทเรียนจากการสอบสวนการระบาดเชื้อ Legionella spp. โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ”❇️ หอผู้ป่วย 14 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยคุณสุรีพร มะณีรัตน์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในหัวข้อ “พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบพยาบาลเจ้าของไข้”❇️ หน่วยหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในหัวข้อ “แปรงสีฟันแสนวิเศษ (Suct zood magical toothbrush)

ดื่มน้ำร้อนประจำ​ ทำให้เป็นมะเร็ง กระเพาะอาหารจริงหรือ​? ค้นหาคำตอบได้กับ นายแพทย์มนตรี​ คุรุรัตน์​สกุล​ แพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหาร​ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

“ดื่มน้ำร้อนประจำ​ ทำให้เป็นมะเร็ง กระเพาะอาหารจริงหรือ​? ร่วมค้นหาคำตอบ.. กับนายแพทย์มนตรี​ คุรุรัตน์​สกุล​ แพทย์เฉพาะทางโรคระบบทางเดินอาหาร​ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์​ ผ่านรายการวันใหม่วาไรตี้ ช่วงรู้ทันกันได้วันพุธที่ 15 มีนาคม 2566 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส รู้ทันกันได้ : ดื่มน้ำร้อนประจำ ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารจริงหรือ? 📌 รับชมได้ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข3• ชมสดออนไลน์ : www.thaipbs.or.th/Live• ชมย้อนหลัง www.thaipbs.or.th/WanmaiVariety • Facebook : http://fb.watch/jgQFqIz4yH• TikTok : www.tiktok.com/@thaipbs/live

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมวันไตโลก “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” (Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable)

14 มีนาคม 2566 : ศูนย์โรคไต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมวันไตโลก “ตระหนักภัย ใส่ใจไต ป้องกันไว้ เน้นกลุ่มเสี่ยง” (Kidney Health For All- preparing for the unexpected, supporting the vulnerable) โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมให้ความรู้ด้านอาหาร การจัดแสดงวีดิทัศน์เรื่องความรู้โรคไตเรื้อรัง กิจกรรมให้ความรู้เรื่องความดันโลหิต กิจกรรมให้บริการวัดและประเมินค่าความดันโลหิต กิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองหาโปรตีนในปัสสาวะ และบูธรับบริจาคอวัยวะกับศูนย์รับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสภากาชาดไทย พร้อมกิจกรรมตอบคำถามรับของที่ระลึก เป็นต้น ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 ท่าน ณ บริเวณ ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 🏥 ศูนย์โรคไต ชั้น 3 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์📞สอบถาม /นัดหมายโทร […]

ประกาศเอกสารการอนุมัติขยายอายุวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (Covilo) แบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา และตารางแสดงอายุวัคซีน Sinopharm ขนาดบรรจุ 1 และ 2 โดส

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้จัดสรรวัคซีน COVID-19 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ขอเรียนแจ้งว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้อนุมัติการขยายอายุวัคซีนซิโนฟาร์ม COVID-๑๙ Vaccine (Vero Cell), Inactivated (COVILO) ที่ผลิตโดย Beijing Institute of Biological Products Col, Ltd. ขนาดบรรจุขวดละ ๒ โดส (๑.๐ มิลลิลิตร) สำหรับวัคซีนที่ยังไม่ได้เปิดใช้ จากเดิม ๑๒ เดือน (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕) เป็น ๑๕ เดือน (๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) นับจากวันที่ผลิต ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอประกาศเอกสารแบบคำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนตำรับยา (แบบ ย.๕) เพื่อแจ้งข้อมูลการขยายอายุของวัคซีนดังกล่าว แก่ท่านผู้เกี่ยวข้องในสถานพยาบาล หน่วยงานรับจัดสรรวัคซีนของท่านปรับปรุงข้อมูลในระบบบริหารจัดการคลังให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ณ ปัจจุบันต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยทีมแพทย์กุมารเวชกรรม ทันตแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะคุณครูและน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล โดยมีฐานต่าง ๆ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน A ตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายตามวัย โดยกุมารแพทย์ ฐาน B ตรวจคัดกรองสุขภาพตาในเด็ก โดยนักทัศนมาตร ฐาน C ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันในเด็ก โดยทันตแพทย์และฐาน D ตรวจประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กในเด็ก โดยนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นกิจกรรมควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพพร้อมรับของที่ระลึกจากทีมงานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ให้สตรีตระหนักถึงความสำคัญตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อโรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรอง จัดกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็น “ Women’s Health in Thailand – What Can Be Done to Provide Better Care for Women to Achieve Elimination of Cervical Cancer – เหลียวหลังแลหน้า เพื่อหาวิธีพิชิตภารกิจกำจัดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ”

24 กุมภาพันธ์ 2566 : ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ให้สตรีตระหนักถึงความสำคัญตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อโรคมะเร็งปากมดลูกและการตรวจคัดกรอง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ในประเด็น “ Women’s Health in Thailand – What Can Be Done to Provide Better Care for Women to Achieve Elimination of Cervical Cancer – เหลียวหลังแลหน้า เพื่อหาวิธีพิชิตภารกิจกำจัดมะเร็งปากมดลูกในประเทศไทย ” แก่สื่อมวลชนเพื่อร่วมรณรงค์เผยแพร่องค์ความรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง โดยมี ผศ.นพ.ณัฐวุฒิ กันตถาวร แพทย์เฉพาะทางด้านมะเร็งวิทยานรีเวช หัวหน้างานสูตินรีเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้ให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพชรคราม 1 ชั้น 11 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล FINALIST BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA กลุ่มแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขาโรงพยาบาล ในงาน THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11

กรุงเทพฯ 22 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับรางวัล FINALIST ในกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA กลุ่มแบรนด์ที่ทำผลงานยอดเยี่ยมบนโซเชียลมีเดีย สาขาโรงพยาบาล ในงาน THAILAND SOCIAL AWARDS ครั้งที่ 11 งานประกาศรางวัลโซเชียลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี จัดขึ้น ณ TRUE ICON HALL ICONSIAM โดยบริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญการวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียล เพื่อส่งเสริมการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสร้างสรรค์ และยกระดับวงการโซเชียลผ่านการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูแบรนด์และผู้ที่ใช้โซเชียลมีเดียยอดเยี่ยมในสาขาต่างๆ สำหรับกลุ่มรางวัล BEST BRAND PERFORMANCE ON SOCIAL MEDIA นี้มอบให้กับแบรนด์ที่มีความเป็นเลิศในการใช้โซเชียลมีเดียทำกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมในแต่ละอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยใช้เกณฑ์การวัดผลตามมาตรฐาน WISESIGHT METRIC ซึ่งพัฒนาโดยไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) ในการวัดประสิทธิภาพการทำงานบนโซเชียลมีเดียของแบรนด์จากช่องทางของตัวเอง (Own Channel) และช่องทางจากการที่คนอื่นพูดถึงแบรนด์ […]

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการสิทธิการเบิกจ่าย สปสช. ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

22 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก จากโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการให้บริการสิทธิการเบิกจ่าย สปสช. และการเชื่อมโยงการใช้โปรแกรม KTB กับระบบของโรงพยาบาลสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ณ ห้องประชุมเพชรคราม 1 ชั้น 11 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โอกาสนี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงานฯ ประกอบด้วย ข้อมูลกระบวนการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV Test การให้บริการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สปสช. การเชื่อมโยงการใช้โปรแกรม KTB กับระบบของโรงพยาบาลและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก สปสช. จากนั้นได้พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการให้บริการของศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำข้อมูลที่ได้รับนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนต่อไป

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึงการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็ง” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึงการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็ง” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักวิชาการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการฟื้นฟู ป้องกันและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงผู้ให้การดูแลได้เข้าใจหลักการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง ผู้สนใจ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566 นี้ รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)ลงทะเบียนได้ที่ >> https://daa.cra.ac.th/?p=2612กำหนดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและช่องทางการลงทะเบียนได้ที่ https://daa.cra.ac.th/?p=2210 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 12 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โทร 0 2576 6477 จัดโดย เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

1 2 33