โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก, วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบและวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด ให้แก่บุคลากรของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ณ สำนักงานใหญ่ ห้องอาหาร VIP 1-3 อาคาร 3 ชั้น 2 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้เข้ารับบริการฉีดวัคซีนฯ รวม 240 คน พร้อมกันนี้ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ร่วมออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในโครงการตามพระดำริฯ ภายในงานด้วย