คณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากชมรมสร้างสรรค์สังคมและคุ้มครองผู้บริโภค นักศึกษาทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่และตุ๊กตาคุณช้างจับมือแก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

28 มีนาคม 2567 อาจารย์สิทธิพงษ์ เปรมประพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนานักศึกษาแบบองค์รวม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมคณาจารย์และตัวแทนนักศึกษาจากชมรมสร้างสรรค์สังคมและคุ้มครองผู้บริโภค นักศึกษาทุนผู้นำทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมบริจาคถุงผ้าใหม่เพ้นท์ลาย จำนวน 90 ใบ และตุ๊กตาคุณช้างจับมือ จำนวน 140 ตัว จากโครงการ BU Charity ปันสุขส่งรัก เพื่อมอบให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อนำไปแบ่งปันให้กับคนไข้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมีทีมพยาบาลจากคลินิกการแพทย์ผสมผสาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้แทนฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป

สำหรับการร่วมบริจาค “ถุงผ้าใหม่” เพื่อแบ่งปันให้ผู้ป่วยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ผ่านโครงการ CRA One More ธรรม คุณทำได้ เป็นหนึ่งในโครงการที่ร่วมส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือในการทำความดีเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยด้วยความเพียรและจิตเมตตาตามพันธกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยสามารถร่วมทำดีแบ่งปันน้ำใจให้ผู้ป่วยที่ขาดแคลนถุงใส่ยาของตนเองกลับบ้าน รวมทั้งยังเป็นการร่วมรณรงค์การใช้ถุงผ้า ทดแทนการใช้ถุงพลาสติก
ติดต่อบริจาคถุงผ้าใหม่ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และการตลาด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
โทร 0-2765-5700 ต่อ 8828 หรือ
064-586-5045