ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช รอง ผอ.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และ ผอ.ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหาร

ขอแสดงความยินดี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิสา โชติพานิช
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และผู้อำนวยการศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ในโอกาสเข้ารับโล่รางวัลศิษย์เก่าแพทย์ธรรมศาสตร์ดีเด่น ด้านบริหาร โดยได้เข้ารับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ณ ห้องประชุมสโมสร อาคารคุณากร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา