ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมคณะฯ ร่วมปรึกษาหารือกับผู้บริหารศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เรื่องความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์

21 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะ เข้าพบ นายตุล เมฆยงค์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง นายพรชัย หวังประเสริฐกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง และนายสักกพันธุ์ จิตรจง เลขานุการศาลทรัพย์สินทางปัญญาฯ กลาง โดยร่วมปรึกษาหารือเรื่องความร่วมมือด้านบริการทางการแพทย์ ระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมกันต่อไป ณ ห้องรับรอง ชั้น 7 ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ อาคารเอ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ