ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพิ่มเติมจำนวน 1,300 ชุด เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์จากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญถุงยังชีพพร้อมสิ่งของพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นผู้แทนรับมอบถุงยังชีพพระราชทาน เบื้องหน้าพระรูป สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พร้อมมอบสิ่งของพระราชทานแก่ นายอัครพันธ์ พูลศิริ นายอำเภอสบเมย เป็นการเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 จำนวน 1,300 ชุด โดยมีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีและกล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ จากสถานการณ์เกิดอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่ห้วงวันที่ 1 สิงหาคม 2566 เป็นต้นมา มีบ้านเรือนราษฎรพื้นที่การเกษตร ปศุสัตว์ และสิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ ในพื้นที่อำเภอสบเมย ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในความเป็นอยู่ของผู้ประสบอุทกภัยในทุกพื้นที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ติดตามความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และโปรดให้เชิญสิ่งของพระราชทานเพิ่มเติมจำนวน 1,300 ชุด มอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสบเมย 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลสบเมย จำนวน 3 หมู่บ้าน ตำบลแม่สวด จำนวน 2 หมู่บ้าน และตำบลคะตวน จำนวน 2 หมู่บ้าน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ อีกทั้งเป็นการเยียวยาด้านจิตใจ สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังความปลื้มปีติแก่ผู้ราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนี้อย่างหาที่สุดมิได้