โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์โดยทีมแพทย์กุมารเวชกรรม ทันตแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2565 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน ระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ถึง 3 มีนาคม 2566 ทั้งนี้ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะคุณครูและน้อง ๆ นักเรียนชั้นอนุบาล โดยมีฐานต่าง ๆ จำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน A ตรวจคัดกรองสุขภาพร่างกายตามวัย โดยกุมารแพทย์ ฐาน B ตรวจคัดกรองสุขภาพตาในเด็ก โดยนักทัศนมาตร ฐาน C ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันในเด็ก โดยทันตแพทย์และฐาน D ตรวจประเมินพัฒนาการกล้ามเนื้อมัดใหญ่มัดเล็กในเด็ก โดยนักกิจกรรมบำบัด เพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นกิจกรรมควบคู่ไปกับการตรวจสุขภาพพร้อมรับของที่ระลึกจากทีมงานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์