โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อ “ไวรัสตับอักเสบและมะเร็งลำไส้ใหญ่”แก่บุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

    17 มีนาคม 2566  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพในหัวข้อ “ไวรัสตับอักเสบและมะเร็งลำไส้ใหญ่” บรรยายโดย ดร.นายแพทย์มนตรี  คุรุรัตน์สกุล แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ และเฉพาะทางด้านการส่องกล้องทางเดินอาหารตัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่และส่องกล้องท่อน้ำดี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้และลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคไวรัสตับอักเสบและมะเร็งลำไส้ใหญ่ แก่บุคลากร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จำนวน 105 คน พร้อมกันนี้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดบริการเจาะเลือดเพื่อตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี และการออกร้านจัดแสดงผลิตภัณฑ์การกุศลจากมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ โดยมีคุณจุไรรัตน์ สินบรรจงจิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้านทรัพยากรบุคคล สายงานสนับสนุนประสิทธิภาพองค์กร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เป็นประธานให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง 1  อาคารบริหารไปรษณีย์ไทย เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร