ประชาสัมพันธ์ แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการ “จิตเวช” จากอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปยัง ชั้น 2 อายุรกรรม โซน B โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

📣 ประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายสถานที่ให้บริการ “จิตเวช” จากอาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปยัง ชั้น 2 อายุรกรรม โซน B โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 1 เมษายน 2566 เป็นต้นไป ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

⚠️ ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิม ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สามารถนำใบนัดหมายของท่านมาติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ ชั้น 2 อายุรกรรม โซน B โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

🚙 Google map >>
📍 https://goo.gl/maps/cZ2iGmGb9aSXbQ3QA
——————————————————