โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการให้บริการสิทธิการเบิกจ่าย สปสช. ณ ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

22 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร จาก จากโรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานการให้บริการสิทธิการเบิกจ่าย สปสช. และการเชื่อมโยงการใช้โปรแกรม KTB กับระบบของโรงพยาบาลสำหรับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA Test ณ ห้องประชุมเพชรคราม 1 ชั้น 11 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


โอกาสนี้ ทางโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้นำเสนอข้อมูลแก่คณะศึกษาดูงานฯ ประกอบด้วย ข้อมูลกระบวนการให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV Test การให้บริการทางสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของ สปสช. การเชื่อมโยงการใช้โปรแกรม KTB กับระบบของโรงพยาบาลและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจาก สปสช. จากนั้นได้พาคณะฯ เข้าเยี่ยมชมขั้นตอนการให้บริการของศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 9 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนำข้อมูลที่ได้รับนำมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนต่อไป