ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

25 มกราคม 2566 : ศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดกิจกรรมซ้อมแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่อง การฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง แจ้งวัฒนะซอย 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนา ให้ความรู้และทักษะแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานตามแผนจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วและทันที ลดความสูญเสียทั้งแก่ชีวิตและทรัพย์สิน ในกรณีเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เพราะความปลอดภัย คือ สิ่งสำคัญ