ภาพบรรยากาศการเปิดให้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง

วันที่ 9 มกราคม 2566 ภาพบรรยากาศการเปิดให้บริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียงเป็นวันแรก โดยเริ่มเปิดให้บริการในส่วนของพื้นที่ชั้น 1 ประกอบด้วย
❇ ออร์โธปิดิกส์ (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ)
❇ เวชศาสตร์ฟื้นฟู
❇ ภาพวินิจฉัยและรังสีร่วมรักษา
❇ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่มีนัดหมายเดิมกับศูนย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ณ อาคารศูนย์การแพทย์จุฬาภรณ์เฉลิมพระเกียรติ สามารถนำใบนัดหมายของท่านมาติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

⚠ สำหรับการเปิดให้บริการของศูนย์การรักษาอื่น ๆ ณ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง จะประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป