โครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

💞เชื่อมต่อทุกหัวใจให้แข็งแรงกับโครงการรักษาหัวใจ 7/24 เฉลิมพระเกียรติ โดยศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับ สำนักงานประกันสังคม

⚠️ เฉพาะสิทธิประกันสังคม เท่านั้น สามารถเข้ารับการรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือดตามข้อบ่งชี้ 7 หัตถการ
1.การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
2.การฉีดสีหลอดเลือดหัวใจและขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน
3. การตรวจทางสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจด้วยการจี้ไฟฟ้าหัวใจ
4. การจี้ไฟฟ้าหัวใจด้วยเครื่อง Carto
5. การใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจแบบถาวร
6. การใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจถาวร
7. การใส่เครื่องสมานฉันท์หัวใจในภาวะหัวใจล้มเหลว

✅ไม่ต้องสำรองจ่าย ✅ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกิน
🏥 ในการทำ 7 หัตถการและพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลเท่านั้น


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 🏥ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
Hotline : 06 4205 3970
CRA Contact Center : 1118