กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ พร้อมหมึกพิมพ์ให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 คุณอดิศร อาศิรกานต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิกเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มอบเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 100 เครื่อง พร้อมหมึกพิมพ์ มูลค่ารวม 2,190,000 บาท ให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นผู้รับมอบ ณ โถงชั้น 2 มุม B สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป