แนะนำแพทย์ คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

⭐️แนะนำแพทย์⭐️

ดร.นายแพทย์มนตรี คุรุรัตน์สกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรกรรมทางเดินอาหาร

👉 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกอายุรกรรมโรคระบบทางเดินอาหาร ชั้น 2 โซน เอ อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โทร 0 2576 6229-30