ผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้โอวาทแก่นักกีฬาฯ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์”

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” โดยมีนายแพทย์อี๊ด ลอประยูร ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยทีมโค้ชผู้ฝึกสอน และผู้จัดการทีม เข้าร่วมพิธี ณ Co-working space ชั้น 2 สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

การให้โอวาทในครั้งนี้ นับเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมนักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พร้อมคณะฯ ที่จะเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 “นนทรีเกมส์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งปีนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ส่งนักกีฬา พร้อมด้วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมแข่งขัน รวม 33 คน ใน 6 ชนิด กีฬา ได้แก่ แบตมินตัน เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ เอแม็ท ครอสเวิร์ด และอีสปอร์ต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นมา ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมทักษะด้านกีฬาแก่นักศึกษาและบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความเป็นเลิศในระดับมหาวิทยาลัยของประเทศต่อไป

นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กล่าวอวยพร ตอนหนึ่งว่า “ ในนามผู้บริหารราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขออำนวยพรให้นักกีฬาทุกท่าน ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ และขอให้ทุกท่านตระหนักถึงภาพลักษณ์ความเป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เคารพกฎกติกาการแข่งขัน เป็นผู้รู้แพ้ รู้ชนะ และรู้อภัย เหนือสิ่งอื่นใดขอให้ทุกท่าน นำพาความเป็นมิตรภาพ ความสัมพันธ์ที่ดี มีมิตรไมตรีจิตอันดีต่อเพื่อนนักกีฬาทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ด้วย ”