ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดงานแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในโครงการ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 ประกอบด้วยบัณฑิตใหม่ ศิษย์เก่า และคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ร่วมงานกันอย่างอบอุ่น โดยมี นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ที่มาร่วมงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ กิจกรรมในงานฯ มีการแสดง “รวมศิลป์จตุรภาคี” โดยชมรมนาฏยไทย สโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่ออวยพรและแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านที่มาร่วมงาน การบรรยายพิเศษ “วิชาชีพ…วิชาชีวิต” โดย นายแพทย์กิตติพร ตันตระรุ่งโรจน์ นายกสมาคมขับร้องประสานเสียงแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการเพลงคณะขับร้องประสานเสียง Bangkok Voices การบรรยายพิเศษนี้มีเนื้อหาสอนหลักสมดุลของชีวิต ทั้งเรื่องงานและความสุขเพื่อเป็นแนวทางให้บัณฑิตใหม่เตรียมพร้อมสู่โลกของการทำงาน รวมทั้งโลกของการใช้ชีวิตจริง ช่วงชวนคุย “ศิษย์เก่าเล่าให้น้องฟัง” โดยศิษย์เก่าราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นการให้แนวทางเตรียมตัวเข้าสู่การทำงานตามสาขาวิชาชีพของตนเอง รวมทั้งการปฏิบัติตนเมื่อออกไปสู่สังคมภายนอก การวางตัว และการมีวินัยในการปฏิบัติงาน

“ศิษย์เก่าสัมพันธ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” ครั้งที่ 1 จัดโดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ เป็นการสร้างความผูกพันระหว่างบัณฑิต คณาจารย์ นักศึกษารุ่นปัจจุบัน และศิษย์เก่า ให้เกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน นำความรู้ที่ได้สั่งสมตลอดระยะเวลาการศึกษาไปรับใช้สังคมได้อย่างเต็มกำลังความสามารถ ตามปรัชญาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต”