ทีมอาจารย์และนักวิจัยจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 3 รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

🎉ทีมอาจารย์และนักวิจัยจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ คว้า 3 รางวัลประกวดสิ่งประดิษฐ์ จากเวทีนานาชาติ Seoul International Invention Fair 2023 (SIIF2023) ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 1 – 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา สำหรับผลงานนักประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัล ได้แก่


🥇รางวัล Gold Prize และ special prize จาก WIPO National Award for Creativity
จากผลงาน : ไอเซดาร์ ลิเวอร์: ยกระดับการดูแลสุขภาพในชนบทด้วยการคัดกรองมะเร็งตับด้วยการเรียนรู้เชิงลึกระยะไกล (AICEDA Liver: Enhancing Rural Healthcare with Remote Deep Learning-Assisted Liver Cancer Screening)
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลคือ
🔹ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีรภัทร อึ้งตระกูล สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
🔹ดร.ทศพร เฟื่องรอด สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
🔹แพทย์หญิงธนิตา ลิ้มศิริ สังกัด วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน


🥇รางวัล Gold Prize
จากผลงาน : ฟิงเกอร์พรินท์ ระบบทำนายเพศจากลายนิ้วมือด้วยเทคนิคอินไลน์ดิจิตอลโฮโลกราฟี และปัญญาประดิษฐ์ (Fingerprint : Gender prediction system with a fingerprint using inline digital holographic technique and Artificial Intelligence)
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลคือ
🔹นายพชร ทองลิ้ม สังกัด ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์
🔹พว.สาวิตรี สุราทะโก สังกัด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์


🥈รางวัล Silver Prize
จากผลงาน : อุปกรณ์จำลองการตรวจด้วยเครื่อง MRI เพื่อลดการเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะของอาสาสมัครเด็กขณะตรวจ (MRI mock-scanner for the reduction of head motion in pediatric participants undergoing scanning)
โดยผู้ที่ได้รับรางวัลคือ
🔹อาจารย์ ดร.ฤดีรัตน์ กีรติวิทยายุต
🔹อาจารย์ ดร.อุดมชัย เตชะวิภู
🔹อาจารย์ ชญานนท์ ภมะราภา
สังกัด คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ