กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

📸 📌กำหนดการถ่ายภาพหมู่บัณฑิต
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 13.00-15.00 น.
สถานที่: หน้าอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

ลำดับการถ่ายภาพหมู่
ชุดที่ 1 เวลา 13.00-13.40 น. หมู่บัณฑิตรวมทุกวิทยาลัย / คณะ
ชุดที่ 2 เวลา 13.40-14.00 น. หมู่บัณฑิตวิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี
ชุดที่ 3 เวลา 14.00-14.20 น. หมู่บัณฑิตคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ชุดที่ 4 เวลา 14.20-14.40 น. หมู่บัณฑิตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน
ชุดที่ 5 เวลา 14.40-15.00 น. หมู่บัณฑิตสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

📸 บัณฑิตสามารถดูข้อมูลการสั่งจองเพื่อรับภาพถ่ายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564-2565 ได้ทาง >>🌐 https://bit.ly/GraduatePic