ภาพบรรยากาศกิจกรรม “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา ”ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานคร

4 กุมภาพันธ์ 2566 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาได้พาน้องๆนักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เดินทางไปทัศนศึกษาและร่วมทำกิจกรรมโครงการ “ รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา ” ณ อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์  ถนนราชดำเนินกลาง พระนคร กรุงเทพมหานคร

โครงการ “รักษ์แผ่นดิน ศาสตร์และศิลป์พระราชา” จัดขึ้นทุกวันเสาร์ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเมษายน 2566 เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติและพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวทางพระราชดำริและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนกระบวนการทางความคิดที่พระองค์ทรงใช้ในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบผ่านการศึกษาดูงานตามสถานที่ต่าง ๆ ที่น่าสนใจของประเทศไทย

    นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ เป็นนิทรรศการบอกเล่าถึงเรื่องราวยุครัตนโกสินทร์ผ่านสื่อผสมเทคโนโลยีทันสมัยหลายรูปแบบ อาทิ มัลติมีเดียแอนิเมชัน สื่อผสมเสมือนจริง 4 มิติ สื่อมัลติทัช โดยแบ่งนิทรรศการเป็น 9 ห้อง จัดแสดงการ กำเนิดกรุงรัตนโกสินทร์ด้วยพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หุ่นจำลองพระบรมมหาราชวังที่สมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย ภาพยนตร์แอนิเมชั่นตำนานพระแก้วมรกต มหรสพในมุมมอง 360 องศา พระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทั้ง 9 รัชกาล พระราชพิธีสำคัญ สถาปัตยกรรม วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชนเกาะรัตนโกสินทร์ ห้องสมุดรวบรวมหนังสือหายาก และสื่อมัลติมีเดียสาระทุกแง่มุม เกี่ยวกับกรุงรัตนโกสินทร์ มุมพักผ่อนพร้อมเครื่องดื่ม ชมทัศนียภาพเจดีย์สีทองงามสง่าบนยอดพระบรมบรรพต หรือภูเขาทอง วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ป้อมมหากาฬ โลหะปราสาทที่งดงามวิจิตรของวัดราชนัดดาราม เป็นต้น