วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมจัดงาน “ ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ” ร่วมสร้างสรรค์วันมหัศจรรย์ให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ ศูนย์การค้าเดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566: วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ววจ.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานต่างๆ จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566” ภายใต้แนวคิด “KIDS SCIENCE คิดส์สร้างโลก อย่างสร้างสรรค์” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ มากมายให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกสนานและเพลิดเพลินควบคู่กับการมอบสาระความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในรูปแบบ “ คิดสนุกกับถนนสายวิทยาศาสตร์ SCIENCE AVENUE รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ” จัดสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อให้เด็กๆได้ ร่วมค้นหาความรู้ทางด้านสุขภาพผ่านกิจกรรม 3 โซน ได้แก่ โซนคนส่องคน(ร่างกายล่องหน) โซนคนว่องไว(เกาะปริศนา ล่าสมบัติ) และโซนคนช่วยคน(ช่วยคนหัวใจหยุดเต้น) นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมรูปแบบของสถานีแห่งการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านอื่นๆอีกจำนวน 20 สถานี รวมกว่า 50 กิจกรรม โดยมีไฮไลท์กิจกรรมที่น่าสนใจให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุกอย่างเต็มที่ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะสตรีท รัชดา กรุงเทพฯ ทั้งในรูปแบบ Onsite On Hands และ Online พร้อมที่ให้น้อง ๆ ได้สนุกสนานกับเกมส์และกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมรับของรางวัลมากมายและยังสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้ทาง Facebook : ถนนสายวิทยาศาสตร์ ScienceAvenue อีกด้วย