ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22 มกราคม 2566 : ประมวลภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยในวันนี้ น้องๆ นักศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ร่วมลงแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว รวม 4 รายการ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 48 “ดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2566 มีการแข่งขันกีฬาจำนวน 35 ชนิด มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 122 สถาบัน พร้อมทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 30,000 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนสำคัญของชาติ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจและพัฒนาทักษะความสามารถด้านกีฬา รวมถึงการเสริมสร้างความสามัคคีและ สัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรวม 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ว่ายน้ำ กรีฑา เทควันโด เอแม็ท และครอสเวิร์ด โดยมี นักกีฬาตัวแทนจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารี และบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 39 คน เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอร่วมส่งกำลังใจให้ตัวแทนนักกีฬาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาดอกจานบ้านเชียงเกมส์ ในครั้งนี้

ร่วมส่งกำลังใจและติดตามข้อมูลข่าวสารการแข่งขันได้ที่ https://udongames.sat.or.th/index.asp เพราะ “ ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือน้ำใจนักกีฬา ”