คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

🎉คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
🥳 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 10 มกราคม 2566
🏃🏻‍♀️ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2566
⭐ รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio (โครงการเพชรจุฬาภรณ์) จำนวน 30 คน
📲 สนใจสมัครเลย >>> https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/
📝 อ่านประกาศเพิ่มเติม >>> https://bit.ly/3SRnupl
💸 มีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
☎ติดตามและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร : 064-586-2429
Twitter : hkh_pccms
https://www.facebook.com/hkh.hst.pccms
Tik Tok : @school.of.hkh
Instagram : hkh.hst.pccms