วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วม Workshop: Understanding Professional Identities and Professionalism

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วม Workshop: Understanding Professional Identities and Professionalism

ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.15 – 12.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านทาง Link :
https://forms.office.com/r/QeEaNDNX9A

ภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

on-site 30 ท่านเท่านั้น!
ลงทะเบียน 1,000 บาท