ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสถาบันการศึกษา ร่วมส่งผลงานในโครงการประกวดแนวคิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

📌 วิธีการรับสมัครและการแข่งขัน

✅ เปิดรับสมัครแนวคิดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 16 กันยายน 2565
✅ นักศึกษาจัดส่งแนวคิด ผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์มาที่อีเมล [email protected]
✅ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก วันที่ 23 กันยายน 2565
✅ ผู้ผ่านการคัดเลือก นำเสนอผลงานแนวคิดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ต่อคณะกรรมการในรูปแบบ PowerPoint หรือ VDO ในวันที่ 30 กันยายน 2565 (ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ MC232)

💝 ชิงรางวัล
รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 6,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

1⃣ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
2⃣ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร
🎉รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

สอบถามเพิ่มเติม
☎ โทร 02 576 6000 ต่อ 8742 หรือ 08 6655 4222 (ในวันและเวลาราชการ)
🏣 งานพัฒนานวัตกรรมที่สร้างคุณค่า ถ่ายทอดเทคโนโลยีและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
สำนักงานผู้อำนวยการและฝ่ายบริหารกลางวิจัย
ศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์