อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนนรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้มีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565  ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงโฉมศรี โฆษิตชัยวัฒน์ อธิการบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ พร้อมด้วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจิรพร เหล่าธรรมทัศน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19”  พร้อมขึ้นรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ได้มีส่วนร่วมทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำคุณประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและประเทศชาติ ในการฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสโควิด-19  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยมีศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี
งาน “อว. ช่วยชาติฝ่าวิกฤต COVID-19” จัดขึ้นโดยกระทรวงการอุดมศึกษาฯ วัตถุประสงค์เพื่อแถลงความสำเร็จในการชับเคลื่อนภารกิจและขอบคุณสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนภารกิจดังกล่าว ซึ่งถือเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งในการปฏิรูปบทบาทอุดมศึกษากับการพัฒนาสังคม ณ.โรงแรมแบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ