ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในด้านการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะในผู้ป่วยมะเร็งด้วยการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ร่วมกับสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักกายภาพบำบัด และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความสนใจในด้านการฟื้นฟูและเพิ่มสมรรถนะในผู้ป่วยมะเร็งด้วยการออกกำลังกายเพื่อการรักษาเข้าร่วมสัมมนาวิชาการโครงการ “International Webinar: Physical Therapy in Oncology 2022” 💡หัวข้อ Exercise in Cancer Rehabilitation บรรยายโดยวิทยากรจากสถาบันระดับโลก

🗓โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2565 รับสมัครจำนวน 200 ราย

💻 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง PToncology.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม จนถึง 15 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

📧 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email: [email protected]