ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์จัดบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการตรวจและป้องกันมะเร็งปากมดลูกในงาน “ของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช“

ด้วยเดือนมกราคมเป็นเดือนต้านภัยมะเร็งปากมดลูกสากล ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์จัดบริการให้คำปรึกษาและแนะนำการตรวจและป้องกันมะเร็งปากมดลูกในงาน “ของขวัญปีใหม่จากใจ สปสช“ ร่วมกับบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด โดยชวนหญิงไทยอายุ 30-59 ปี ทุกคน “เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง” ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกฟรีด้วย HPV DNA Self-sampling หรือการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบเก็บตัวอย่างด้วยตนเองเพื่อหาเชื้อ HPV ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้ชาวศูนย์ราชการฯ และประชาชนทั่วไป โดยมีนายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายแพทย์จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติในวันที่ 18 มกราคม 2567 ณ ชั้น 2 อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7