ประธานบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) พร้อมคณะฯ มอบเงินบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

24 มกราคม 2567 คุณปัญญา นิรันดร์กุล ประธานบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด(มหาชน) และ ประธานมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล พร้อมด้วยคุณพาณิชย์ สดสี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม Group CEO และคุณคณิต วัฒนประดิษฐ์ ประธานกรรมการมูลนิธิเวิร์คพอยท์เพื่อการกุศล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน ) เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในพระอนุเคราะห์ และสนับสนุนการบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์นายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคุณรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์พร้อมด้วยคณะฯ เป็นผู้รับมอบ ณ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์