ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์

ศูนย์กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจสุขภาพให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ จำนวน 385 คน ระหว่างวันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2566 ณ โรงเรียนอนุบาลชนานันท์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการต้อนรับจากคณะผู้บริหาร คุณครู และน้อง ๆ นักเรียนของโรงเรียนด้วยความอบอุ่น การนี้ ได้รับเกียรติจากนายเฉลิมพล ทันจิตต์ รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เข้าเยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการทางแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566

สำหรับหน่วยบริการตรวจสุขภาพฯ มีฐานต่างๆ ให้บริการจำนวน 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐาน A ตรวจสุขภาพร่างกายโดยแพทย์ ฐาน B ตรวจสุขภาพตาเบื้องต้นโดยพยาบาลกุมารเวชกรรม ฐาน C ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันโดยแพทย์ และฐาน D ตรวจประเมินพัฒนาการโดยนักกิจกรรมบำบัด ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากคณะครูและน้อง ๆ นักเรียน ซึ่งได้ร่วมเล่นกิจกรรมและรับของที่ระลึกจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วย