ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน จำนวน ๕๐๐ ผืน และกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทาน จำนวน ๒๐๐ ชุดพร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเชิญไปมอบแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาวในพื้นที่อำเภอปง จังหวัดพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลผาช้างน้อย ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวและเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชน

โอกาสนี้ นายบำรุง สังข์ขาว รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี รับมอบผ้าห่มกันหนาวพร้อมด้วยสิ่งของพระราชทาน พร้อมนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชน กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและคณะ ได้มอบผ้าห่มกันหนาวและสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนและเยี่ยมชมการให้บริการหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงจำนวน ๓ ราย ตามลำดับ ทั้งนี้ ด้วยพระเมตตาและความห่วงใยในสุขภาวะอนามัยและความเป็นอยู่ของราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาวในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

📌ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ที่ https://www.chulabhornchannel.com/news-activities/