จุดจอดรถสำหรับบัณฑิตที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2564-2565

🚙🅿️ จอดรถได้ที่: ศูนย์การค้าไอทีสแควร์ หลักสี่ โดยบัณฑิตจะได้สิทธิรับบัตรจอดรถ ฟรี สำหรับวันที่ 29 และ 30 พฤศจิกายน 2566 (บัณฑิต 1 ท่าน ได้บัตรจอดรถฟรี 1 ใบต่อวัน)

🪪🪪 บัณฑิตจะต้องนำบัตรจอดรถที่ได้รับจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยื่นคู่กับบัตรจอดรถที่ได้รับจากไอทีสแควร์คืนให้กับเจ้าหน้าที่ตอนนำรถออก
❌กรณีบัณฑิตไม่มีบัตรจอดรถราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ยื่นคืนแก่เจ้าหน้าที่ตอนนำรถออก บัณฑิตจะต้องชำระเงินค่าที่จอดรถเอง

🌐 ติดตามข้อมูลข่าวสารการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ทาง >> https://www.chulabhornchannel.com/cra-graduation/