วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) หัวข้อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล Digital Literacy

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวางควัฒน ขอเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงดิจิทัล (Digital Transformation) หัวข้อ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัล Digital Literacy

📌 ลงทะเบียนฟรี

📌 สามารถเลือกห้วข้อการเข้าอบรมเองได้

📌 รูปแบบ Online ไม่จำกัดจำนวน
📌 Onsite จำนวน 20 ที่นั่ง ณ ห้องประชุมใหญ่ MC244
📌 Certificate ตามเวลาที่เข้าอบรมหลังเสร็จสิ้นโครงการ

🗓️ ลงทะเบียนได้ ตั้งแต่วันนี้ – 12 มิถุนายน 2566 ที่ลิงก์: https://forms.office.com/r/eeLA90E36R

Section การอบรม

Section 1: Digital literacy for Self – management ทักษะดิจิทัลสำหรับการบริหารจัดการตนเอง

🔸 ครั้งที่ 1 วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

หัวข้อ Second Brain with Notion

🔸 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

หัวข้อ Agile Project Management: Concept and Tools

Section 2: Digital literacy for Improving Productivity at Workplace ทักษะดิจิทัลเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

🔸 ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

หัวข้อ Microsoft Productivity (Sharepoint + OneNote + Teams)

🔸 ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

  หัวข้อ Build your first App with Power Apps, Power Automate & SharePoint

Section 3 Digital literacy for Education & Research ทักษะดิจิทัลเพื่อการศึกษาและการวิจัย

 🔸 ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น.

หัวข้อ Working on research papers with AI