อร่อยปาก ลำบากท้อง อาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบโรคยอดฮิตในช่วงฤดูร้อน

อร่อยปาก ลำบากท้อง อาหารเป็นพิษ ลำไส้อักเสบโรคยอดฮิตในช่วงฤดูร้อน
โรคอาหารเป็นพิษเป็นอาการป่วยที่เกิดจากการรับประทานอาหาร หรือน้ำที่มีการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย หรืออาหารที่สารพิษโดยตรง สาเหตุของอาหารเป็นพิษได้บ่อยครั้งได้แก่
• สารพิษของแบคทีเรีย ที่เจริญเติบโตในอาหารก่อนการบริโภค
• จากการติดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือ พยาธิ
• สารพิษจากเห็ดพิษ สาหร่ายบางสายพันธุ์ หรือพิษปลาปักเป้า

การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษ พบได้จากการรับประทานเพียงคนเดียว หรือพบได้ในการกรณีที่คนจำนวนมากรับประทานอาหารร่วมกัน ส่วนใหญ่จะมีอาการอย่างรวดเร็ว การให้ประวัติอย่างละเอียดและทันท่วงที เป็นส่วนสำคัญในการสอบสวนและให้การวินิจฉัยโรค ในบางโรคที่เกี่ยวข้องสารพิษบางชนิด เช่น botulism จะมีอาการทางคลินิกที่เด่นชัดและจำเพาะ

โรคอาหารเป็นพิษอาจจะเป็นสาเหตุที่พบบ่อยมากในการป่วยเฉียบพลัน โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะและรายละเอียดดังนี้

อาการ
• อาจจะมีไข้ ปวดศรีษะ ปวดมวนท้อง คลื่นไส้ อาเจียน ถ่ายเป็นน้ำ อาจมีมูกเลือดปนในกลุ่มอาการรุนแรง ส่วนใหญ่มีอาการภายหลังรับประทานอาหารทะเล ที่ปรุงไม่สุกพอ อาหารที่ปนเปื้อน หรืออาหารเก่าที่มีการถนอมอาหารไม่เหมาะสม

การรักษา
• ดื่มน้ำและน้ำเกลือแร่ (ORS) ให้เพียงพอเพื่อประคับประคองและชดเชยการสูญเสียน้ำและเกลือแร่
• รับประทานอาหารปรุงสุก สะอาด ทานอาหารอ่อน เน้นย่อยง่าย หลีกเลี่ยงอาหารรสจัด นม ผลไม้ อาหารกึ่งสุกกึ่งดิบหรือปรุงไม่สุก
• สังเกตอาการและอุจจาระ หากอาการไม่ดีขึ้น มีอาการท้องร่วงรุนแรง มีไข้ร่วมด้วย อุจจาระมีมูกเลือด ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาเพิ่มเติม

ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 2 โซน B ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์