โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔

📣โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รับประกาศนียบัตร “สถานพยาบาลที่ได้ปฏิบัติตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ ๔ ซึ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย การสร้างเสริมสุขภาพ และการบริหารองค์กร” จาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พร้อมทั้งมี 3 หน่วยงานจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ได้รับคัดเลือกร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในการประชุมประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ดังนี้
❇️ หน่วยพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในหัวข้อ “บทเรียนจากการสอบสวนการระบาดเชื้อ Legionella spp. โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ”
❇️ หอผู้ป่วย 14 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยคุณสุรีพร มะณีรัตน์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในหัวข้อ “พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยด้วยระบบพยาบาลเจ้าของไข้”
❇️ หน่วยหอผู้ป่วยวิกฤต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานนิทรรศการในหัวข้อ “แปรงสีฟันแสนวิเศษ (Suct zood magical toothbrush)