โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึงการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็ง” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการกายภาพบำบัดใส่ใจใกล้คุณ “เข้าใจ เข้าถึงการฟื้นฟูร่างกายในผู้ป่วยมะเร็ง” ครั้งที่ 2 ผ่านระบบออนไลน์ โดยงานเวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับ สำนักวิชาการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการฟื้นฟู ป้องกันและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมะเร็ง รวมถึงผู้ให้การดูแลได้เข้าใจหลักการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ผู้สนใจ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 31 มีนาคม 2566 นี้ รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://daa.cra.ac.th/?p=2612
กำหนดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2566
สามารถดูรายละเอียดกิจกรรมและช่องทางการลงทะเบียนได้ที่ https://daa.cra.ac.th/?p=2210

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 12 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
โทร 0 2576 6477

จัดโดย เวชศาสตร์ฟื้นฟูและแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสำนักวิชาการ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และศูนย์จำลองสถานการณ์เพื่อการเรียนรู้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์