ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนเข้าที่ใช้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานแก่ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ณ หอประชุมที่ว่าการปกครองอำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย จำนวน 500 ผืน พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านให้แก่ประชาชนเข้าที่ใช้บริการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจ โดยมีนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นผู้แทนในการรับมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานในครั้งนี้ โดยมีจำนวนผู้เข้ารับบริการทั้งหมด 209 ราย แบ่งเป็นระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ จำนวน 155 ราย ระบบทางเดินหายใจ จำนวน 19 ราย ระบบทางเดินอาหาร จำนวน 15 ราย ระบบประสาท จำนวน 13 ราย ระบบผิวหนัง จำนวน 10 ราย โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์องค์การ เรืองรัตนอัมพร รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนายราชันย์ ซุ้นหั้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง พร้อมทั้งได้นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และกระเป๋ายาพระราชทาน มามอบให้ จำนวน 3 ราย ได้แก่
1. นายอดุลย์ พานิพัด อายุ 55 ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียง ช่วยเหลือตนเองได้น้อย พิการด้านการเคลื่อนไหว อัมพาตท่อนล่าง นอนติดเตียงคาสายสวยปัสสาวะตลอดเวลา
2. นางบัว อินทวงศ์ อายุ 89 ปี เป็นผู้สูงอายุ โรคความดันโลหิตสูง ช่วยเหลือตนเองได้น้อยเดินไม่ได้ เหนื่อยเพลียง่ายกลั้นปัสสาวะไม่ได้
3. นางลาพอง พนักศรี อายุ 60 ปี เป็นผู้ป่วยโรคเบาหวาน โรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ล้างไตทางหน้าท้องวันละ 4 รอบ ช่วยเหลือตนเองได้ ตาข้างซ้ายพร่ามั่ว อาศัยอยู่กับลูกสาว สามารถช่วยเหลือตนเองได้น้อย เวลาลุกนั่ง เดินต้องมีคนช่วยพยุง
   สำหรับสถานการณ์ภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย 9 อำเภอ 62 ตำบล 678 หมู่บ้าน ซึ่งจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงที่ได้แผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากสภาวะอากาศหนาวเป็นจำนวนมาก