มูลนิธิร่วมกตัญญู มอบเตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มูลนิธิร่วมกตัญญู นำโดย คุณสกาวรัตน์ สมสกุลรุ่งเรือง เลขาธิการมูลนิธิร่วมกตัญญู และคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ได้มอบ เตียงผู้ป่วยปรับด้วยไฟฟ้า ชนิด 4 มอเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 15 เตียง มูลค่า 2,250,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยมี นายแพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ครรชิต ลิขิตธนสมบัติ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นางสาวรัตนา จุลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนางสาวอินทิรา อยู่ยืน รองหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ บริเวณโถงชั้น 1 ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณและขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง สืบไป