ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รับมอบหนังสือ จาก มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์-เครือมติชน ในโครงการ “45 ปี มติชนส่งมอบความรู้ สู่สังคมไทย”

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2565 ศ. พญ.จิรพร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้แทนรับมอบหนังสือจำนวน 5 ชุด จากมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และ บมจ.มติชน ในโครงการ “45 ปี มติชนส่งมอบความรู้ สู่สังคมไทย” นำโดย น.ส.ปานบัว บุนปาน กรรมการผู้จัดการ เครือมติชน และนายนฤตย์ เสกธีระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท งานดี จำกัด เป็นผู้มอบ ณ บริเวณโถง ชั้น 2 มุม B อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอขอบคุณ มูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และ บมจ.มติชน โครงการ “45 ปี มติชนส่งมอบความรู้ สู่สังคมไทย” ที่ได้ร่วมสนับสนุนหนังสือดังกล่าว โดยหนังสือที่ได้รับมอบในครั้งนี้ ได้ถูกนำไปแบ่งปันความรู้แก่ผู้รักการอ่านในห้องสมุดของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป