สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ กับโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

สกู๊ปสัมภาษณ์พิเศษ ผู้ป่วยในพระอนุเคราะห์ กับโครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกอากาศในรายการเช้าข่าวเข้ม และรายการข่าวเด่นทั่วไทย เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. และเวลา 17.00 น. ทางช่อง 77 TOP NEWSและ Face book TOP News

โครงการ ปั่นปันสุข หยุดมะเร็ง จัดขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นเตือนให้ประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการคัดกรอง การดูแลสุขภาพ และการเข้ารับการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถลดความรุนแรง ลดระยะเวลาการรักษา และลดอัตราผู้เสียชีวิตลงได้

กิจกรรมนี้จัดขึ้นทั้งหมด 5 จังหวัด 5 สนาม ได้แก่
สนามที่ 1 จ.ชลบุรี วันที่ 24 เม.ย. 2565
สนามที่ 2 จ.ลพบุรี วันที่ 29 พ.ค. 2565
สนามที่ 3 จ.สงขลา วันที่ 26 มิ.ย. 2565
สนามที่ 4 จ.อุดรธานี วันที่ 31 ก.ค. 2565
สนามที่ 5 กทม. วันที่ 28 ส.ค. 2565

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ฟรีโดยสมัครผ่านช่องทาง www.topnews.co.th/bike โทรสอบถาม 02-114-6777 ทั้งนี้ รายได้จากการบริจาคหลังหักค่าใช้จ่าย คณะผู้จัดงานมอบให้แก่ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปภัมภ์ฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อช่วยเหลือทางการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ทั่วประเทศ สร้างโอกาสให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สนองพระปณิธานขององค์อุปถัมถ์ประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ และองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://drive.google.com/file/d/12ScB8dmBOsjqnqFiMlSAkxfB2_21tkFh/view?