ทำอย่างไรเมื่อเจอผล “ATK” เป็นบวก

😱ทำอย่างไรเมื่อเจอผล
“ATK” เป็นบวก
ติดโควิด “โอมิครอน”
😷ตั้งสติ กักตัวอยู่บ้าน ประเมินอาการตนเองว่าอยู่ในระดับไหน หากอาการน้อย หรือ ไม่มีอาการ ติดต่อเข้าสู่ระบบ การรักษาตัวที่บ้าน Home Isolation
☎️โทรสายด่วน สปสช. 1330 กด 14
📲 กรอกข้อมูล / ลงทะเบียนด้วยตนเอง ได้ที่ https://crmsup.nhso.go.th
🏥 เจ้าหน้าที่จะประสานและจับคู่สถานพยาบาลเพื่อรักษาตามระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้านต่อไป
🏡การแยกกักรักษาตัวที่บ้าน
🔻แยกห้องน้ำ ของใช้ส่วนตัว
🔻สวมหน้ากากตลอดเวลา
🔻แจ้งผู้ใกล้ชิดให้ทราบความเสี่ยง และให้ทดสอบการติดเชื้อ
🔻เลี่ยงสัมผัสสัตว์เลี้ยง
🔻สังเกตอาการ วัดอุณหภูมิเป็นประจำ หากหายใจลำบาก มีภาวะฉุกเฉิน ติดต่อขอรับการรักษา โทรสายด่วน 1669
👫 ร่วมด้วยช่วยกันควบคุมการแพร่ระบาดของ “โอมิครอน” รับผิดชอบตัวเอง ครอบครัว และผู้อื่น เราจะรอดไปด้วยกัน