💊ยารักษาโรคโควิดมีอะไรบ้าง ?

แม้ว่าโควิด-19 จะเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดจากเชื้อไวรัสที่พึ่งถูกค้นพบในโลก แต่ปัจจุบันก็ได้มีการใช้ยาชนิดต่าง ๆ รวมถึงมีการคิดค้นและพัฒนาตัวยาสำหรับใช้รักษาโรคโควิด-19 อย่างไม่หยุดยั้ง มาทำความรู้จักกับตัวยาชนิดต่าง ๆ และวิธีการใช้กับผู้ป่วยโควิด-19แต่ละกลุ่มอย่างเหมาะสม ใน “ความรู้สู้ภัยโควิด – EP2 ยารักษาโรคโควิดมีอะไรบ้าง ?”