อาการต่อเนื่องหลังหายจากโควิด

สำหรับผู้ป่วยโควิดที่รักษาหายแล้ว ในบางรายอาจมีอาการหลงเหลือที่เรียกว่า Long Covid ในช่วง 1-3 เดือนแรก ซึ่งอาจมีอาการที่เกิดขึ้นทั้งทางร่ายกาย จิตใจ และระบบประสาท โดยแต่ละรายอาจมีอาการที่แตกต่างกัน ภาวะ Long Covid จะมีอาการอะไรที่สังเกตได้บ้าง หาคำตอบได้ใน “ความรู้สู้ภัยโควิด – EP4 Long COVID อาการต่อเนื่องหลังหายจากโควิด”