คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 40 คน (4 รอบ)

รอบที่ 1 Portfolio รับสมัคร 15 ธ.ค. 64 – 15 ม.ค. 65 (จำนวน 30 คน)
รอบที่ 2 Quota รับสมัคร 1 – 30 มี.ค. 65 (จำนวน 5 คน)
รอบที่ 3 Admission รับสมัคร 2 – 10 พ.ค. 65 จำนวน 5 คน
รอบที่ 4 Direct Admission (จำนวนตามความเหมาะสม)

อ่านประกาศ >> https://bit.ly/3IyMzSm
สมัครรอบ 1 >> https://reg.cra.ac.th/cra_erp_edu/admission/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โรงเรียนวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
โทร. 06-4586-2429 (ในวันและเวลาราชการ)