🖼 สืบสานงานศิลป์สู่การร่วมสร้างสรรค์สุขภาพดีเพื่อสังคมไทย สานต่อพระปณิธานสร้างการแพทย์ไทยก้าวไกล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย

🗳สมทบทุนมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ บัญชีธนาคารกรุงเทพ
ประเภทบัญชีกระแสรายวัน
ชื่อบัญชี สิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต
เลขที่บัญชี 229-303199-9
เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยเหลือด้านสาธารณกุศลต่างๆตามพระดำริ
🐆บริจาคตั้งแต่ 2,500 บาทขึ้นไป
รับรูปปั้นประติมากรรม “เสือ” จากภาพวาดฝีพระหัตถ์ 1 ชุด
🔖ส่งหลักฐานการบริจาคขอรับได้ทาง LINE @Bhadrafoundation
หรือกรอกข้อมูลสำหรับออกใบเสร็จและจัดส่งของที่ระลึกได้ทาง https://forms.gle/yM2vNaryaC6WtWQdA
📲 ผู้บริจาคด้วยการสแกน QR Code ผ่านระบบบริจาค E-Donation ระบบจะดำเนินการจัดส่งข้อมูลการบริจาคของท่านให้กับทางกรมสรรพากรโดยอัตโนมัติ ขอสงวนสิทธิ์งดออกใบเสร็จทุกกรณี สำหรับท่านที่ทำรายการผ่าน E-donation เพื่อไม่ให้เกิดการซ้ำซ้อน
🙏🏻ขอขอบคุณที่ร่วมสานหัวใจแบ่งปันกับมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ